„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

SZKOLENIE DLA MŁODYCH LIDERÓW

SZKOLENIE DLA MŁODYCH LIDERÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA “Środowisko naturalne w Krainie Nocy i Dni”

Ekologicznie, w leśnej scenerii, w miejscowości Szwacin w gminie Godziesze Wielkie 17 maja 2012 roku odbyło się podsumowanie Projektu ekologicznego, który rozpoczęliśmy w 2011 roku. Wybraliśmy las – jako miejsce podsumowania projektu, bowiem w leśnym klimacie łatwiej jest mówić o ekologii, tym bardziej, że do „współpracy” przy podsumowaniu zaprosiliśmy Teatr z Krakowa, którego celem było zaprezentowanie widowiska ekologiczno – teatralnego pn. „Opowieści smutnej rzeki”.

Wszystkich przybyłych uczniów wraz z gronem pedagogicznym przywitał Prezes Stowarzyszenia Pan Józef Podłużny, który mówił jak ważnym problemem i tematem jest ochrona środowiska w naszym życiu, zachęcając jednocześnie do proekologicznych postaw wśród naszych najmłodszych mieszkańców.

Szkolenia, które poprzedzały zakończenie projektu przeznaczone były dla dzieci i młodzieży do lat 16. W roku 2011 młodzież ta wzięła udział w bezpłatnych szkoleniach przeprowadzonych przez Pana Piotra Szyszkiewicza w ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i ZUOK „Orli Staw” połączonym ze zwiedzaniem tegoż Zakładu. Szkolenie dotyczyło problemów dewastacji środowiska i konieczności jego ochrony, który stanowi ważny problem współczesnego świata, dotyczący naszej gminy, miejscowości, miejsca w którym żyjemy. Spotkania te stały się dla uczniów inspiracją do wdrażania ciekawych przedsięwzięć związanych z ekologią w szkołach. To właśnie na podsumowaniu w Szwacinie młodzież biorąca udział w szkoleniu przedstawiła własne spostrzeżenia nt.: „Środowiska naturalnego w Krainie Nocy i Dni”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowały materiały w formie prezentacji, plakatu czy też krótkiej inscenizacji, które tematem nawiązywały do ochrony środowiska. Każda z grup która przygotowała i przeprowadziła prezentację otrzymała nagrodę w postaci tablicy flip chart. Na zakończenie projektu przeprowadzone zostały także zajęcia edukacyjno – rekreacyjne na świeżym powietrzu, takie jak segregacja śmieci na czas, wyścig w workach papierowych itp. Na zakończenie spotkania dla uczestników zorganizowano także ognisko i poczęstunek.

Młodzi widzowie aktywnie również uczestniczyli w spektaklu, chętnie włączając się w przygody bohaterów ratujących tytułową Rzekę przed atakiem śmieci. Przedstawienie nie tylko zapewniło dzieciom dużo doskonałej zabawy, ale także uświadomiło im, jak ważne jest dbanie o nasze rzeki i całe środowisko naturalne. Czwartkowy dzień dla uczestników spotkania zmienił się w fascynującą przygodę, której bohaterowie muszą stawić czoła po raz kolejny zbliżającej się katastrofie ekologicznej. Poznają przy tym tajemniczą historię rzeki – która jak wiadomo, momentami spokojna – jak zdołał zauważyć Szczurek, z każdym kolejnym słowem staje się coraz ciekawsza i porywająca – wciągająca w swoje wiry nawet najmniej zapoznanych z tematem słuchaczy.

« POWRÓT