„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SZKOLENIE LGD7

02 listopada, 2016

25 października 2016 r., odbyło się szkolenie w ramach realizacji Planu komunikacji, dla członków Zarządu, Rady i pracowników biura Stowarzyszenia LGD7. Szkolenie poświęcone było między innymi zagadnieniom dot. założeń PROW 2014- 2020, legislacji krajowej i a także cele, wskaźniki i przedsięwzięcia LSR.

Podczas szkolenia omówione zostały także, krok po kroku, procedury ocena wniosku i wyboru operacji przez członków Rady Stowarzyszenia oraz dokumentacji przedstawianej przez wnioskodawców w kontekście dokonywanej przez LGD oceny formalnej, zgodności z LSR, zgodności z PROW na lata 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu.

« POWRÓT