„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SZKOLENIE WYJAZDOWE – 23. 05. 2016 R.

25 maja, 2016

23 maja 2016 r., odbyło się kolejne szkolenie dotyczące wdrażania LSR w nowej perspektywie finansowej. Szkolenie adresowane było dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Gmin członkowskich oraz pracowników biura LGD7. PROW 2014- 2020 to nowa “inna perspektywa”, inna forma pracy. To partnerstwo w rozwoju lokalnym, potrzeba współpracy, zaangażowania i wspólnej odpowiedzialności. Tym razem szkolenie odbyło się w przepięknej scenerii Pałacu w Lubostroniu.

« POWRÓT