„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Szkolenie wyjazdowe dla członków rady i pracowników biura LGD7

13 kwietnia, 2017

24 i 25 marca 2017r., uczestniczyliśmy w szkoleniu wyjazdowym dla członków Rady i pracowników biura Stowarzyszenia LGD7. Szkolenie obejmowało między innymi zagadnienia dotyczące zadań i etapów oceny wniosków w ramach obowiązujących procedur, z wyróżnieniem zadań biura oraz członków organu decyzyjnego.

Drugiego dnia odbyło się szkolenie w zakresie stosowania aplikacji internetowej (elektronicznej obsługi wniosków o dofinansowanie). Odbyły się ćwiczenia w zakresie przykładowej oceny wniosków przez członków Rady LGD7 oraz ćwiczenia w zakresie konfiguracji aplikacji i wprowadzania danych – administracja i zarządzanie wnioskami.

« POWRÓT