„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SZKOLENIE Z EKONOMII SPOŁECZNEJ

19 stycznia, 2017

13 stycznia 2017r., w zakładzie „Aktywności Zawodowej Swoboda”, w gminie Lisków odbyło się bezpłatne szkolenie pn.: „Ekonomia społeczna jako szansa na tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych.

Szkolenie zorganizowaliśmy dla osób z grup defaworyzowanych (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, osoby młode do 35 r.ż., osoby powyżej 50 r.ż.,kobiety znajdujące się w gorszej sytuacji na rynku pracy ze względu na płeć oraz kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dzieci), które są zainteresowane pozyskaniem wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej przed zbliżającym się naborem wniosków.

Podczas szkolenia poruszane były między innymi zagadnienia dotyczące tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej; dotacje na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ES; współpraca z lokalnymi samorządami na rzecz tworzenia miejsc pracy, formy wsparcia i rozwoju ES w społecznościach lokalnych.

Szkolenie poprowadził Łukasz Waszak, z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w szkoleniu, Karolowi Matczakowi – Kierownikowi ZAZ Swoboda za pomoc i możliwość przeprowadzenia szkolenia.

« POWRÓT