„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Szkolenie z zakresu Projektów Grantowych

23 grudnia, 2019

17 grudnia 2019 roku w siedzibie biura LGD7 w Opatówku odbyło się  szkolenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność”, przygotowujące do aplikowania o dofinansowanie projektów grantowych. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu zasad ubiegania się o przyznanie pomocy, procedury oceny i wyboru Grantobiorców, a także przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – wypełnianie wniosku o powierzenie Grantu.

 

 

« POWRÓT