„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

SZLAKIEM DĘBÓW I PAPROCI

Serdecznie zapraszamy na rowerową podróż po urokliwych miejscach naszych gmin członkowskich, połączoną z odkrywaniem i poznawaniem historii regionu i jego przyrodniczo- rekreacyjnych walorów Szlakiem „Dębów i Paproci” to projekt zrealizowany przez lokalną grupę działania, Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Partnerem projektu jest sąsiadująca lokalna grupa działania „Długosz Królewski”. Powstały szlak rowerowy został utworzony w ramach projektu współpracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Osi 4 LEADER – działanie 421 “Wdrażanie projektów współpracy” PROW na lata 2007-2013.

Pierwszym krokiem dla realizacji tego projektu było wydanie przez LGD wspólnej koncepcji ścieżek rowerowych dla gmin członkowskich oraz publikacji – przewodnika pn. „Szlakiem Dębów i Paproci” i mapy rowerowej. Licząca około 240 km trasa szlaku oznakowana i wyposażona w 17 miejsc postojowych, została wytyczona tak, by pokazać niezwykłe walory krajobrazowe oraz ciekawe, historyczne miejsca wchodzące w skład LGD7 oraz Długosza Królewskiego. Trasy przebiegają przez dziesięć gmin członkowskich Stowarzyszenia LGD7, tj.: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Mycielin, Lisków, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, Żelazków oraz trzy gminy LGD Długosz Królewski, tj. Błaszki, Brzeziny i Szczytniki.

Wzdłuż szlaku rowerowego powstały miejsca parkingowe dla rowerzystów – wiaty wyposażone w „kostki” edukacyjne, stoły, ławy, stojaki na rowery w 10 gminach członkowskich. Powstały wiaty w miejscowości Emilianów (gmina Koźminek), w Morawinie (gmina Ceków-Kolonia), w Chełmcach (gmina Opatówek), w Woli Droszewskiej (gmina Godziesze Wielkie), w Russowie (gmina Żelazków), Ołoboku (gmina Sieroszewice), w Koźlątkowie (gmina Lisków), w Słuszkowie (gmina Mycielin), w Rychnowie (gmina Blizanów) oraz w Stawiszynie.

Zapraszamy więc na rowerowe szlaki po niezwykłych miejscach naszego regionu. A jeśli ktoś z Państwa posiada nasz przewodnik rowerowy, to warto zabrać ze sobą, gdyż stanowi doskonałe uzupełnienie całego projektu, ilustruje przebieg tras, ułatwiając tym samym sprawną i szybką orientację w terenie.

« POWRÓT