„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Turniej bilardowy pod patronatem Artura Szymczaka Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Kalisza Razem

05 marca, 2024

 

W miniony weekend w GOKu przy ul. Dworcowej odbył się turniej bilarda z udziałem jednostek i stowarzyszeń gminy Opatówek. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Pomocna Dłoń”.
W turnieju wzięły udział drużyny: Pomocna Dłoń, Towarzystwo Przyjaciół Opatówka, LGD 7 Kraina Nocy i Dni, Inicjatywa dla Opatówka, OSP Opatówek oraz Gminny Ośrodek Kultury.
Turniejowi towarzyszył wykład w kinie z zakresu profilaktyki uzależnień psychoterapeuty p. Sylwii Dziedziczak.
Fantastyczna zabawa, zdrowa rywalizacja, profesjonalne przygotowanie (pyszne ciasta, bigos, kiełbaski) i przede wszystkim atmosfera!
Statuetki dla wszystkich drużyn ufundowało Stowarzyszenie Ziemia Kaliska Razem.
W podsumowaniu turnieju uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Gminy Opatówek Mariusz Małoburski, radny i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGD7 Jarosław Budka i prezes Stowarzyszenia ZKR oraz wiceprzewodniczacy Rady Powiatu Kaliskiego Artur Szymczak.

Dziękujemy za zaproszenie, było nam bardzo miło móc uczestniczyć w tak fajnym wydarzeniu !

« POWRÓT