„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

TWORZENIE NOWEJ LSR STOWARZYSZENIA “LGD7- KRAINA NOCY I DNI” SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW

22 listopada, 2015

W dniach 29-30 lipca oraz 3-4 sierpnia przeprowadziliśmy cykl 8 spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD dotyczących opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia “LGD7 – Kraina Nocy i Dni” na lata 2014-2020.

Spotkania odbywały się na terenie ośmiu gmin członkowskich: Koźminek, Opatówek, Godziesze, Żelazków, Blizanów, Ceków, Lisków oraz Stawiszyn. Ich uczestnikami byli m.in.: przedstawiciele gmin i ich jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne oraz mieszkańcy gmin zainteresowani tworzeniem LSR. Podczas spotkań konsultacyjnych poruszono przede wszystkim zagadnienia dotyczące analizy obszaru LGD tj.: mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR. Dokonano przeglądu obecnej LSR oraz określono wstępne kierunki rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń planowanych w ramach PROW 2014-20. W czterech gminach konsultacje urozmaicone zostały warsztatami tematycznymi dla mieszkańców, którzy mieli okazję wziąć czynny udział w prowadzonych pokazach m.in. z zakresu rękodzieła (tematyka decoupage) oraz warsztatach plastycznych. Powstały przepiękne prace, barwne torby ekologiczne i kreatywne dekoracje, tworzone od serca. Warsztaty plastyczne polegające na odbijaniu druków ludowych zostały przygotowane i przeprowadzone przez Małgosię i Karola Matczaków z Izby Historyczno – Regionalnej. Natomiast warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego, które polegały na wykonywaniu wyrobów zdobionych techniką decoupage na drewnie, poprowadziła Iwona Baranowska z Kalisza. W ramach warsztatów, wielu cennych wskazówek w sztuce wytwarzania nalewek, udzielił Karol Matczak, który z pasją opowiadał jak łączyć smaki i poszukiwać inspiracji do tworzenia nalewek przy wykorzystaniu lokalnych produktów.

Kolejne spotkanie konsultacyjne planowane jest w Gminie Mycielin we wrześniu br.

Spotkania konsultacyjne oraz warsztaty tematyczne współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020.

« POWRÓT