„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

umowa na realizację LSR na lata 2023-2027 -PODPISANA !!!!!

03 stycznia, 2024

Czy można w Nowy Rok wejść z lepszą perspektywą niż zapewnienie środków finansowych na wdrażanie kolejnej już Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie obszaru LGD7?

W dniu 2 stycznia 2024 roku w bardzo urokliwym miejscu jakim jest Radosny Dwór w Stobnie, w obecności bardzo ważnych dla nas Gości: włodarzy naszych gmin, ich zastępców, sekretarzy, przewodniczących i przedstawicieli Rad Gmin, ale także naszych członków LGD, osób bezpośrednio związanych z wdrażaniem LSR na naszym terenie, czyli członków Zarządu, Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Byli z nami także sołtysi, przedstawiciele GOK, KGW i OSP. Wszyscy Ci, którzy tworzą lgd-owską grupę przyjaciół, byli z nami w tak ważnym dla nas dniu, jakim było podpisanie umowy.

Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego w obecności Pani Izabeli Mroczek Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pan Józef Podłużny Prezes Zarządu Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” w obecności Pana Krzysztofa Nosala Starosty Powiatu Kaliskiego podpisali  Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 ,która zapewnia środki  finansowe na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju jak również na zarządzanie na łączną sumę 4 041 026,60 euro.

Środki te nie byłyby takie duże, gdyby nie wielofunduszowość strategii, na którą Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyraził aprobatę (dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego) i dzięki temu jesteśmy jednym z 10 województw w Polsce, które uznały mechanizm łączonych funduszy na realizację LSR jako właściwą drogę wdrażania i sposobu realizacji zakładanych przez lokalne grupy celów.

Drugą umowę Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał z sąsiadująca z nami grupą Stowarzyszeniem „Długosz Królewski”

W uroczystym podpisaniu umowy wziął także udział Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiej Sieci LGD, Pan Ireneusz Witkowski, który podkreśli rolę LGD-ów w podejmowaniu oddolnych inicjatyw i animowaniu lokalnej społeczności oraz podziękował w imieniu wszystkich lokalnych grup z wielkopolski za poparcie dla wielofunduszowości oraz za współpracę z Samorządem  Województwa Wielkopolskiego na każdym etapie budowania LSR.

 

zdj. LGD7

zdj. Grzegorz Pilecki (dziękujemy )

 

 

« POWRÓT