„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Uroczyste podsumowanie projektu pn. “Kraina Nocy i Dni dla Seniora”

19 grudnia, 2021

 

W przepięknej atmosferze, 15 grudnia 2021 roku, w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu miało miejsce szczególne wydarzenie. Tego dnia nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu pn. „Kraina Nocy i Dni dla Seniora”, w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Głównym celem rządowego programu było zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a także wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach.

Uczestników gali przywitał Prezes naszego Stowarzyszenia Pan Józef Podłużny, który zarazem złożył szczególne wyrazy uznania naszym seniorom, wykładowcom i koordynatorom lokalnym za doskonałą współpracę i zaangażowanie we wspólnie realizowany projekt. Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowanie złożył również dla Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, którą podczas gali reprezentował Pan Piotr Trybek, Szef Gabinetu Politycznego.

W tym trudnym dla nas czasie pandemii, w dużej mierze życie przeniosło się do wirtualnego świata. Seniorzy to jednak ta grupa osób, która nie dość, że najbardziej narażona, to najmniej skłonna do korzystania z internetowych rozwiązań. Osoby starsze w tym czasie mogą czuć się samotne i wykluczone społecznie. Dlatego projekt, który skierowany był do osób w wieku 60+, polegał na utworzeniu aplikacji umożliwiającej zdalne prowadzenie zajęć w formie interaktywnej. Zadanie realizowane było w partnerstwie z 9 gminami powiatu kaliskiego i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

W trosce o wszechstronny rozwój naszych seniorów oprócz zajęć sportowo rekreacyjnych odbywały się również wykłady prowadzone przez wykładowców UAM z zakresu kulturoznawstwa, krajoznawstwa, zajęcia z zakresu pedagogiki senioralnej, spotkania z lekarzem, fizjoterapeutą i psychologiem. Miały również miejsce spotkania z przedstawicielami władz gmin oraz przedstawicielami służb mundurowych i wiele innych, które miały na celu przede wszystkim pomóc uczestnikom projektu w codziennym funkcjonowaniu, w czasie istniejącej pandemii.

Podczas gali lokalni koordynatorzy szczególnie zaangażowani w realizację projektu otrzymali od Stowarzyszenia LGD7 oraz od Pani Minister specjalne podziękowania i symboliczne upominki. Ważnym punktem uroczystości był koncert „Niech błyśnie pierwsza gwiazda” w wykonaniu wykładowców i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, wydział pedagogiczno-artystyczny: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej . Ta część artystyczna wydarzenia wprowadziła nas w wyjątkowo świąteczny nastrój. Wyjątkowe było także spotkanie, bo i ludzie wyjątkowi.. To dzięki Seniorom widzimy, jak pięknie, niekiedy dopiero „w jesieni życia” można rozwijać swoje pasje i aktywnie uczestniczyć w życiu naszej lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

« POWRÓT