„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

VII edycja Święta Ulicy Kościelnej

02 października, 2023

W niedzielę 1 października odbyła się VII edycja Święta Ulicy Kościelnej. Przemarsz ulicą Kościelną na plac przy “Cukierence ” obecnie siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów a tam festyn, gry ,zabawy ,konkursy przygotowane przez organizacje i instytucje mające swoje stoiska na tymże wydarzeniu, umiliły czas uczestnikom święta, nie zabrakło  lokalnych przysmaków i tradycyjnej cukrowej waty , bez której plenerowe festyny nie mogą się obyć. Nasze stoisko uświetnili swoją obecnością Członkowi Izba Tradycji i GRH 25 Dywizji Piechoty   ,którzy przywieźli ze sobą armatę ,szable ,broń i wiele innych eksponatów o których mogli by opowiadać godzinami. Na stoisku dostępne były gadżety LGD7 oraz publikacje promujące tradycje kulinarne i walory turystyczne obszaru. Rozmawialiśmy o nowej perspektywie  finansowej , szansach dla przedsiębiorców i ngo dzięki funduszom, które będą dostępne za pośrednictwem lokalnych grup działania. Finałem wydarzenia był Koncert Fortepianowy pn. “Hiszpański Wieczór w Opatówku” (fortepian: Jaime Penate Conde) 🫶 Głównym Organizatorem Święta jest Fundacja “Inicjatywa dla Opatówka”, a współorganizatorami: My – Stowarzyszenie LGD-7 Kraina Nocy i Dni. ,Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, Muzeum Historii Przemysłu, Stowarzyszenie Stacja Inspiracja. Partnerami wydarzenia są OSP Opatówek i Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli @Krzysztof Nosal Starosta Kaliski i Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki.

« POWRÓT