„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Warsztat refleksyjny

24 lutego, 2023

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014 – 2020, serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni” oraz beneficjentów na warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się 28 lutego 2023r., od godziny 9.00, w siedzibie biura LGD7, w Opatówku.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie pod nr telefonu:  722 121 225.

« POWRÓT