„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Warsztaty przedświąteczne

06 grudnia, 2023

W dniu 5 grudnia w siedzibie LGD7 odbyły się przedświąteczne warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych. Jak zawsze zapanowała świąteczna atmosfera, pachniało świerkiem ,cynamonem i pomarańczami …. w tle brzmiały świąteczne melodie ,które sprzyjały rozmową o świętach ,przygotowaniach , porządkach czy rodzinnych tradycjach .

Nie przeszkodziło to ,a wręcz przyczyniło się to powstania pięknych stroików i wianków ,które nasze uczestniczki zabrały do swoich domów.

Bardzo dziękujemy za udział wszystkim Paniom ,za zaangażowanie w tworzenie ozdób oraz za złożone życzenia życzenia !

« POWRÓT