„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW

25 maja, 2020

Szanowni Państwo,

informujemy, iż ze względu na panującą w kraju pandemię wirusa SARS- CoV-2, proces oceny i wyboru Grantobiorców dla naboru nr: 4/2020/G; 5/2020/G; 6/2020/G, został wydłużony o 30 dni.

« POWRÓT