„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Wizyta delegacji z Mołdawii

23 grudnia, 2019

2 grudnia br., w siedzibie biura naszego Stowarzyszenia gościliśmy kilkuosobową delegację ze Słobody Raszków, w rejonie Kamienka z Mołdawii, z którą to Gmina Blizanów podpisała w tym roku porozumienie o współpracy. Podczas spotkania Pan Józef Podłużny Prezes Zarządu LGD7 opowiedział o początkach naszej działalności, której głównym celem była integracja lokalnej społeczności oraz przygotowanie do aplikowania o środki unijne. Prezes Zarządu omówił również zarys działań prowadzonych w ramach funkcjonowania naszej lokalnej grupy działania oraz ściśle z nim powiązanej –  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Podkreślił dobrą współpracę z Samorządem Województwa, Starostwem Powiatowym  a także organizacjami pozarządowymi z naszego obszaru.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Jarosław Budka Wiceprezes Zarządu LGD7 oraz Pan Mieczysław Łuczak Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego.

 

« POWRÓT