„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WIZYTA STUDYJNA – BAŁTÓW

W ramach realizacji Programu Operacyjnego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w dniach 4-5 listopada 2010 roku odbyła się wizyta studyjna do wybranej gminy w Polsce, która wdraża model ES, do miejscowości Bałtów w województwie świętokrzyskim. Jest to wieś, gdzie mieszkańcy jeszcze kilka lat temu mieli zarośniętą rzekę, biedę i bezrobocie. Dziś bezrobocie jest minimalne, co roku przyjeżdża tu 200 tysięcy turystów. Zapaleńcom z Bałtowa udało się umiejętnie połączyć działania społeczne z ekonomicznymi.

Wizyta zaplanowana została dla organizacji pozarządowych objętych inkubatorem oraz dla członków Rady ds. ekonomii społecznej. Głównym celem wizyty było zainspirowanie przedstawicieli organizacji do podjęcia działań ekonomicznych w swoich organizacjach. W tym celu została zaplanowana wizyta w Przedsiębiorstwie Społecznym Allozaur Sp. z o.o. oraz udział w seminarium pn.: “Rozwój społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o idee ekonomii społecznej oraz partnerstwa trójsektorowego”.

« POWRÓT