„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WIZYTA STUDYJNA – BRENNA I ŻYWIEC

Wyjazd studyjny dla członków Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni”

W ramach funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „LGD7-Kraina Nocy i Dni” w dniach 18-20 lutego 2010 roku został zorganizowany wyjazd studyjny do miejscowości Brenna i Żywiec dla członków Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia LGD7.

Pierwszy dzień naszego pobytu w Brennej rozpoczęliśmy od szkolenia nt. działań PROW 2007-2013 – Oś 3, z zakresu: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Kolejnym etapem naszego wyjazdu było spotkanie z LGD „Żywiecki Raj” , w której w skład wchodzi 11 gmin wiejskich leżących w obrębie województwa śląskiego, administracyjnie należących do powiatu żywieckiego i cieszyńskiego. W ramach wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się ze sposobami funkcjonowania LGD „Żywiecki Raj”. Podczas spotkania, Prezes Stowarzyszenia LGD7, Pan Józef Podłużny przedstawił wszystkim genezę powstania i zakres działania naszego Stowarzyszenia a także wyraził nadzieję oraz chęć zaproszenia z rewizytą do siebie, tzn. na teren obejmujący swym zasięgiem działanie „LGD7- Kraina Nocy i Dni”.

Podczas pobytu w Brennej uczestnicy wyjazdu zwiedzili również wiele ciekawych miejsc i zabytków charakterystycznych dla tego regionu. Do najciekawszych atrakcji możemy zaliczyć: kulig w Dolinie Hołcyny zakończony ogniskiem, przejazd trasą w kierunku Wisły; Istebna -Koniaków, zwiedzanie Żywca, integracyjna kolacja góralska z kapelą w Brennej. Ciekawą atrakcją było również zwiedzanie Muzeum Browaru Żywiec – największej i najbardziej nowoczesnej placówki tego typu w Polsce w której można zapoznać się z historią żywieckiego browaru i jego współczesnością.

W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało nam się połączyć pogłębienie wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, wymiany doświadczeń z LGD „Żywiecki Raj” ze zwiedzaniem pięknych zabytków architektury i krajobrazu okolic Żywca i Brennej.

« POWRÓT