„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

WIZYTA STUDYJNA “LGD7 KRAINA NOCY I DNI” NAŁĘCZÓW – KAZIMIERZ

W dniach 26 – 28 kwietnia 2012 roku odbyła się wizyta studyjna członków Rady Stowarzyszenia LGD7 do miejscowości Nałęczów i Kazimierz Dolny, realizowana w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW na lata 2007-2013.

Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń z zakresu produktu sieciowego oraz szlaków rowerowych a także poznanie „dobrych praktyk” prowadzonych przez inną LGD. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnej grupy działania „LGD Zielony Pierścień”. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją działalności tamtejszej LGD, a mianowicie przedstawiono projekt utworzenia 500 km sieci szlaków rowerowych – projekt sieci Izb Produktu Lokalnego i miejsc przyjaznym rowerom. Była to prezentacja odcinka rowerowego Międzynarodowego Szlaku Bursztynowego Greenways, którego koordynatorem lokalnym jest LGD „Zielony Pierścień”, w Puławach i Kazimierzu Dolnym.

Zaprezentowano nam również innowacyjny projekt jakim jest sieciowy produkt wypraw odkrywców – Questy, czyli wyprawy odkrywców pn. „Nałęczów – źródłem przygody” jako narzędzia promocji turystycznej miejscowości. W pierwszym dniu naszego pobytu mieliśmy również okazję obejrzeć w terenie fragmenty sieci lokalnych pętli rowerowych i atrakcji turystycznych na szlakach rowerowych. Byliśmy również z wizytą w bardzo ciekawym miejscu, jakim jest mini skansen pn. „Wojciechosko Zagroda” pod Wojciechowem. To tutaj charyzmatyczna właścicielka z pasją i zamiłowaniem oprowadziła nas po swoim skansenie gdzie mieliśmy możliwość nie tylko zwiedzania ale też czekały na nas inne atrakcje typu: ubijanie masła, toczenia glinianych naczyń na kołach garncarskich i degustacja produktów regionalnych. Odwiedziliśmy również Muzeum Nietypowych Rowerów i Pijaństwa prowadzonego przez przedsiębiorcę lokalnego.

W trzecim dniu naszego pobytu odbyła się prezentacja sieciowego produktu turystyki wiejskiej nagrodzonego na wielu targach turystycznych pn. „Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji” w Wojciechowie, w tym następujące punkty:

  • wizyta w Kuźni Romana Czernieca i pokaz kucia;
  • wizyta w Wieży Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa;
  • wizyta w Muzeum Minerałów – Młyn Hipolit w Nowym Gaju

Równie atrakcyjnymi punktami naszego wyjazdu było zwiedzanie Nałęczowa (Park Zdrojowy, Muzeum B. Prusa); oraz urokliwych miejsc w Kazimierzu Dolnym, bogate zasoby dziedzictwa kulturowego miasteczka, wytwory kultury i sztuki. Zwieńczeniem pobytu w Kazimierzu był rejs statkiem po Wiśle.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej stworzyło możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych projektów z zakresu produktu sieciowego i utworzenia szlaku rowerowego i przełożenia wypracowanych pomysłów na grunt naszej lokalnej grupy działania.

« POWRÓT