„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wojna i Pokój 1944-2024

03 czerwca, 2024

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” realizuje zadanie publiczne: pn. Wojna i Pokój 1944-2024 – 80. Rocznica zwycięskich bitew 2 Korpusu Armii Gen. Andersa we Włoszech współfinansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Projekt polega między innymi na odwiedzeniu i upamiętnieniu miejsc historycznych, obiektów pamięci narodowej czynów zbrojnych oraz zorganizowaniu uroczystości kultywujących i upamiętniających historię walk o niepodległość i suwerenność RP i pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego we Włoszech.

Projekt obejmuje przyjazd do miejsc związanych z walkami 2 Korpusu gen. Andersa we Włoszech, Monte Cassino, Ankony, Piedimonte San Germano oraz Loretto i Bolonii.

Podczas realizacji części projektu na terenie Włoch, uczestnicy wzięli udział w obchodach 80 rocznicy wyzwolenia Piedimonte San Germano oraz zdobycia Monte Cassino. Odbyły się liczne spotkania z młodzieżą, prelekcje i wystąpienia historyków -Mariusza Chojnackiego i Damiano Parrawano, patriotyczne występy młodzieży oraz wjazdy żołnierzy 2 Korpusu, zlot pojazdów militarno-historycznych członków Szwadronu Skorpion, pokazy i inscenizacje Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Przygotowane zostało również stoisko informacyjno-promocyjne obsługiwane przez członków GRH, pikniki historyczne, koncert Marzeny Ugornej- polskiej wokalistki i mieszkanki Gminy Ceków-Kolonia i wiele innych towarzyszących wydarzeń i atrakcji.

Bardzo ważnym wydarzeniem było także odsłonięcie tablicy pamiątkowej kaprala Antoniego Benca, żołnierza 12 Pułku Ułanów Podolskich, mieszkańca Gminy Ceków- Kolonia.

Projekt zakończy się: przygotowaniem plansz informacyjno- fotograficznych, które zostaną umieszczone w Izbie Tradycji do dalszego promowania projektu oraz edukowania zwiedzających na temat walk 2 Korpusu gen. Andersa na ziemiach włoskich.

Projekt realizowany jest od dnia 18 marca do 5 czerwca br.

Całkowity koszt projektu :20 600,00zł

Dofinansowanie :10 000,00zł

Wkład własny -osobowy 4 600,00zł

Wkład własny finansowy -6 000,00zł

« POWRÓT