„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Wręczenie nagrody w konkursie na logo projektu współpracy

13 stycznia, 2022

11 stycznia br., w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD7, w Opatówku nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu na logo projektu współpracy pn. „Prosna-Popłyń Rzeką Otwórz Się Na Atrakcje”. Konkurs był organizowany  w ramach realizacji projektu współpracy przez  Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” oraz Stowarzyszenie  „Wspólnie dla Przyszłości”.

Nagrodę z rąk Prezesa Stowarzyszenia LGD7 Pana Józefa Podłużnego otrzymał Mateusz Adamiak – Zdobywca I miejsca. Dodatkowe wyróżnienia zostały przyznane Panu Leszkowi Koreywo oraz Zuzannie Pogorzelec.

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy zamieszkujący obszar naszego Stowarzyszenia oraz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie symbolu graficznego dotyczącego promocji turystyki kajakowej na rzece Prośnie przepływającej przez obszar obu Lokalnych Grup Działania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace a Laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy.

                                                                

« POWRÓT