„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYJAZD STUDYJNY DO CIESZYNA

Dnia 1-2 grudnia 2011 roku odbył się wyjazd studyjny do Cieszyna dla członków Rady ds. Ekonomii Społecznej LGD7 oraz członków organizacji pozarządowych z terenu działania Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Celem wyjazdu było zdobycie wiedzy o Ekonomii Społecznej a w szczególności możliwości współpracy z jednostkami samorządowymi i jednostkami organizacyjnymi.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie z liderem, twórcą i pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” oraz Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Spotkanie miało na celu przybliżenie historii tworzenia miejsc a także praktycznej strony współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami pomocy społecznej oraz jej efekty.

W ramach wyjazdu odbyła się również wizyta w przedsiębiorstwie społecznym prowadzonym przez Fundację (warsztaty, ślusarnia, pralnia, catering itp.); wizyta w Spółdzielni Socjalnej „Nowy Horyzont” świadczącą usługi porządkowe w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. Warto wspomnieć, iż członkami spółdzielni są osoby doświadczające kryzysów psychicznych w tym chore na schizofrenię.

Uczestnicy wizyty mieli okazję do rozmowy z pracownikami, beneficjentami, mieszkańcami placówek, w jaki sposób zawiązuje się partnerstwo i jakie płyną z tego korzyści dla każdej ze stron. Była to doskonała okazja do zapoznania się z problemami i korzyściami jakie płyną z założeniami spółdzielni socjalnej- przykładu podmiotu ekonomii społecznej, który powstał w wyniku skutecznej współpracy instytucji integracji społecznej z NGO. Znaleźliśmy odpowiedzi na pytania w jakim kierunku podąża partnerstwo trójsektorowe, jakie są możliwości, rozwiązania oraz zagrożenia wynikające z podejmowania działań partnerskich wraz z wykorzystaniem dobrych praktyk w celu realizacji inicjatyw wśród społeczności lokalnych.

« POWRÓT