„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYJAZD STUDYJNY NA LITWĘ W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

15 sierpnia, 2020

Przed kilkoma miesiącami, wspólnie z zaprzyjaźnioną Lokalną Grupą Działania „KOLD”, zawarliśmy umowę o współpracę z naszą litewską odpowiedniczką, działającą w  okręgu mariampolskim, Lokalną Grupą Działania SUDUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPE z siedzibą w Kazlu Ruda.

Celem naszej współpracy jest wzajemna wymiana doświadczeń związanych z szeroko rozumianym życiem kulturalnym we wsiach i miasteczkach na terenie działania naszych stowarzyszeń.

Praktycznym przejawem realizacji wspólnych przedsięwzięć była nasza wizyta na  Litwie na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku.

Zostaliśmy przyjęci bardzo miło przez naszych litewskich przyjaciół, którzy przedstawili nam walory kulturowe swojego obszaru: budownictwo sakralne i mieszkaniowe z XIX wieku, a  także przykłady kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych (z których najbardziej przypadły wszystkim do gustu potrawy z ziemniaczków).

Szczególnie ważne wydarzenie miało miejsce w niedzielę – 2 sierpnia – kiedy to  mieliśmy przyjemność zademonstrowania naszych „reprezentantów” podczas festiwalu kultury zorganizowanego w miejscowości Bagatoi.

Uczestniczyli w nim (przed liczną widownią) przedstawiciele gospodarzy – litewski zespół country folk, kapela dixielendowa z Opalenicy oraz Zespól Folklorystyczny Liskowianie prezentujący walory muzyczno-wokalne naszego regionu.

Kibicowaliśmy naszym wspaniałym wykonawcom, których muzyka, śpiew i taniec przyjęty został z olbrzymim aplauzem przez międzynarodową publiczność.

Dziękujemy muzykom, dziękujemy pozostałym uczestnikom „wymiany kulturalnej” pomiędzy naszymi grupami.

Do zobaczenia w Polsce! (o ile Covid nie zakłóci planowanego cyklu spotkań).

  Józef Podłużny

 

 

« POWRÓT