„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA NAJCIEKAWSZĄ STARĄ FOTOGRAFIĘ

16 lutego, 2017

Pragniemy przedstawić wyniki konkursu fotograficznego na Najciekawszą Starą Fotografię przedstawiającą dawne życie mieszkańców z obszaru stowarzyszenia LGD7. Poniżej znajduje się protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oraz lista Laureatów.

Protokół

« POWRÓT