„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

23 listopada, 2015

“NAJCIEKAWSZA STARA FOTOGRAFIA PRZEDSTAWIAJĄCA DAWNE ŻYCIE MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU STOWARZYSZENIA LGD7”

W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy zamieszkujący obszar lokalnej grupy działania „ LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Zadaniem uczestników było odnalezienie starych fotografii dotyczących życia mieszkańców z obszaru LGD7 i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie do biura Stowarzyszenia. Stara fotografia w niniejszym konkursie to zdjęcia wykonane nie później niż do roku 1975. Jeden uczestnik mógł zgłosić większą liczbę zdjęć sprzed 1945 roku. W ramach konkursu nadesłano łącznie 154 fotografie. W pierwszym terminie: 15. 12. 2014 – 09. 01. 2015 r. – 102 zdjęcia, w drugim terminie, który został przedłużony do 19 stycznia 2015 r. – wpłynęły 52 zdjęcia. Komisja Konkursowa w składzie: Kamila Pawlak, Alicja Jędrasiewicz, Andrzej Paruszewski dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu. Decyzją Komisji Konkursowej zostały przyznane dla Laureatów Konkursu po 2 nagrody tego samego stopnia dla I, II i III miejsca w postaci aparatów fotograficznych oraz 3 wyróżnienia – ramki cyfrowe.

Decyzją Komisji Konkursowej przyznano również poza regulaminem konkursowym dodatkowe wyróżnienia w postaci drobnych upominków dla trzech osób.

LISTA NAGRODZONYCH OSÓB ORAZ ZDJĘĆ:

I MIEJSCE – Marianna Molek,

Złotniki Wielkie 14/4, 62- 817 Żelazków

Fotografie:

„Dożynki w Goliszewie”- 1945r.,

„Uroczystość Bożego Ciała w Goliszewie”-1944r.,

„Praca na roli”- 1940 r.,

„Uroczystość mojej Pierwszej Komunii Świętej”- Złotniki Wielkie – 1939 r.

I MIEJSCE – Magdalena Ziółkowska,

Stary Karolew 40, 62- 840 Koźminek

Fotografie:

„Spotkanie strażaków” – ok. 1900 r.,

„Spotkanie rodzinne”- gmina Opatówek- 1910 r.,

„Zjazd rodzinny” – gmina Koźminek/ ok. 1900 r.

II MIEJSCE – Paulina Wróblewska,

Rychnów 6, 62- 814 Blizanów

Fotografie:

„Dożynki wioskowe” – Garzew,1948 r.,

„Władysław Wróblewski – mieszkaniec Rychnowa podczas budowy Kopca

Piłsudzkiego w Krakowie” – 1935 r.,

„Władysław Wróblewski, Józef Grenda ze Stawiszyna w trakcie prac remontowych” – 1940 r.

II MIEJSCE – Kinga Nadolska, Psary,

ul. Zaplocie 8a, 63- 405 Sieroszewice

Fotografia:

„Uroczystość Bożego Ciała, Pelagia, Wojciech Banasiak – Psary pałac Brodowskich”, 1926 r.

III MIEJSCE – Karol Matczak,

Koźlątków Kol. 4, 62- 850 Lisków

Fotografie:

„Strażacy i strażniczki na majówce” – Straż ogniowa z Koźlątkowa, 1927 r.,

„Przy piwie”– 1943 r.,

„Kobiety na przetrząsarko- zgrabiarce”, 1945 r.

III MIEJSCE – Edyta Chrzanowska,

Ilno 5, 62- 817 Żelazków

Fotografie:

„Praca przy żniwach” – Ilno 1945 r.,
„Zabawa na wolnym powietrzu w miejscowości Michałów”, ok. 1940r.

WYRÓŻNIENIA:

1. Barbara Nowak, Michałów Drugi 32, 62- 860 Opatówek

Fotografie:

„Uczestnicy kursu pięciodniowego w Kuczowoli”, 1927 r.,
„Święto plonów”– Kakawa Stara, 1927 r.

2. Krystyna Przepiórka, Ilno 6, 62- 817 Żelazków

Fotografie:

„Młócenie zboża” – Borków Stary, 1968 r.,
„Spotkanie kobiet”, Ilno, ok. 1937 r.

3. Teresa Smorawska, Stary Karolew 40, 62- 840 Koźminek

Fotografie:

„Chrzest” – gmina Lisków, 1950 r.
„Wielkanoc, Święconka”– gmina Godziesze Wielkie, 1946 r.

Dodatkowe wyróżnienia (poza regulaminem konkursowym);

1. Halina Dudek, Gać Kaliska 33, 62- 840 Koźminek

Fotografia: „Spotkanie rodzinne” – Gać Kaliska, 1971 r.

2. Miłosz Kloński, Rososzyca, ul. Ostrowska 31/ 63- 405 Sieroszewice

Fotografie:

„Praca w gospodarstwie – karmienie kur i gęsi” – Ołobok, 1939 r.
„Wesele Teodory Wojtczak i Freda Kornowskiego”– Ołobok, 1941 r.

3. Dominika Urbaniak, Zamość 31 / 63- 520 Grabów

Fotografia: „Zdjęcie Pani Ilskiej z matką”, gmina Sieroszewice.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagród nastąpi 21 czerwca 2015 roku, ok. godz. 19.00 – 19. 30 podczas imprezy plenerowej pn. „V Festiwal Smaków w Krainie Nocy i Dni”

« POWRÓT