„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYNIKI KONKURSU NA LOGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

03 listopada, 2021

                ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA LOGO  PROJEKTU WSPÓŁPRACY

             „PROSNA – POPŁYŃ RZEKĄ OTWÓRZ SIĘ NA ATRAKCJE”

Organizowanego przez

   Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” oraz

 Stowarzyszenie  „Wspólnie dla Przyszłości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I miejsce w konkursie zajął Mateusz Adamiak zamieszkały w Nowym Karolewie.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

Protokół_Konkurs LOGO

LOGO_KONKURS

 

« POWRÓT