„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

WYNIKI KONKURSU NA SERWETĘ ARTYSTYCZNĄ – “TRADYCJĄ WYSZYWANE”

Zgodnie z regulaminem konkursu, Komisja Konkursowa w składzie: Pan Józef Podłużny – Przedstawiciel LGD7; Pani Katarzyna Bielawska – Adiunkt muzealny; Barbara Zabłocka -Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wlkp., oraz Pan Jerzy Pawłowski – GOK Sieroszewice, stwierdziła jednogłośnie, iż do Konkursu wpłynęło łącznie 10 prac. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy zamieszkujący obszar LGD7. Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne ręczne wykonanie serwety, w technice: haft, koronka szydełkowa, wyroby tkane, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, nawiązujących w swojej formie do motywów i elementów ludowych.

Komisja Konkursowa podczas oceniania prac brała pod uwagę kryteria oceny prac konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu, tj.: technikę i estetykę wykonania serwety, użycie elementów i materiałów naturalnych, wykorzystanie motywów nawiązujących do tradycji i twórczości ludowej oraz pomysłowość i oryginalność prac. Decyzją Komisji Konkursowej zostały przyznane trzy nagrody główne dla Laureatów Konkursu w postaci aparatów fotograficznych oraz jedno wyróżnienie: czytnik e-book.

LISTA NAGRODZONYCH OSÓB:

I miejsce: serweta wykonana techniką szydełkową

Barbara Bartczak, Budy Liskowskie, gm. Lisków- aparat fotograficzny

II miejsce: serweta wykonana techniką szydełkową oraz serweta wykonana haftem richelieu

Agnieszka Kozłowska, Chodybki, gm. Koźminek – aparat fotograficzny

III miejsce: dwie serwety wykonane haftem krzyżykowym

Oksana Zyner, Rogal, gm. Koźminek – aparat fotograficzny

WYRÓŻNIENIE: serweta wykonana haftem krzyżykowym

Agnieszka Rogozińska, Opatówek – czytnik e-book

O miejscu i terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a laureatom serdecznie gratulujemy!

« POWRÓT