„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU WNIOSKÓW NR 5/2019; NR 6/2019

07 listopada, 2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż wyniki przeprowadzonego naboru wniosków w terminie: 27.08.2019 – 10.09.2019, dla działania:

Podejmowanie działalności gospodarczej: Nowe firmy – nowy potencjał;

Rozwijanie działalności gospodarczej: Nasze firmy – nasze stabilne miejsca pracy, zostały opublikowane na stronie, w zakładce:

LEADER 2014 – 2020: WYNIKI NABORU WNIOSKÓW

« POWRÓT