„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE: 04.04.2018r. – 18.04.2018r.

28 czerwca, 2018

Uprzejmie informujemy, iż informacja o wynikach naboru wniosków o Powierzenie Grantów przeprowadzonego w ramach Poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 znajduje się na stronie, w zakładce: LEADER 2014-2020.

« POWRÓT