„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wypożyczalnia sprzętu wzbogaciła się o kolejny sprzęt !!

24 listopada, 2023

Kolejny transport ze sprzętem rehabilitacyjnym

Po sprzęt pojechał tradycyjnie członek LGD7  Jarosław Budka – Wiceprezes  Zarządu. Serdeczne podziękowanie dla Pani Wójt Gminy Lisków Marii Krawiec oraz kierownictwu Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda za wsparcie w postaci transportu.

Do Michałowa Drugiego trafiły kolejne łóżka, balkoniki, toalety, podnośniki wannowe i wiele innego drobnego sprzętu. Przywieziony sprzęt pomogli rozładować sołtys i mieszkańcy miejscowości Michałów Drugi oraz przyjaciele, za co z całego serca dziękujemy.

 

« POWRÓT