„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

XVII Festiwal Pieśni Legionowych i Historycznych oraz wystawa podsumowująca projekt “A mundury ich były..”..

14 listopada, 2023
Kolejny Festiwal Pieśni Legionowej i Historycznej w Godzieszach Wielkich przeszedł do historii . Jak co roku utalentowani Artyści prezentowali wysoki poziom artystyczny, który zawdzięczają w dużej mierze swoim Nauczycielom . To Oni pierwsi dostrzegli w nich potencjał i pomagają rozwijać pasję śpiewu .
w tegorocznym festiwalu  udział wzięło 12 zespołów i 5 chórów z 11 szkół z tereny Powiatu Kaliskiego.
Celem wydarzenia  jest krzewienie wartości patriotycznych wśród młodych pokoleń, rozbudzanie miłości do Ojczyzny, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, a także popularyzacja pieśni patriotycznej i historycznej 🇵🇱
Zmagania dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: Przewodnicząca – prof. Beata Szymańska, dr Ewa Kłysz oraz mgr Monika Stachowiak.
Laureatami tegorocznej, siedemnastej już edycji Festiwalu zostali:
👉 w kategorii ZESPOŁY WOKALNE KL. I-IV
I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Koźminku,
II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Zbiersku,
III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Rajsku.
👉 w kategorii ZESPOŁY WOKALNE KL. V-VIII
I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Zbiersku,
II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Zakrzynie,
III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej.
👉 w kategorii CHÓRY
I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Zakrzynie,
II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Liskowie,
III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa w Zbiersku.
WIELKIE GRATULACJE!!! 🌹🌹🌹
Organizatorem Festiwalu są Zespół Szkół w Godzieszach Wielkich i Powiat Kaliski.
Festiwal odbywa się pod Honorowym Patronatem Krzysztof Nosal Starosta Kaliski oraz Wójta Gminy Godziesze Wielkie Józefa Podłużnego( Prezesa Zarządu LGD7).
Partnerami  tradycyjnie już : Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni” oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi było podsumowanie projektu realizowanego przez Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku pn. „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”, wręczono nagrody osobom, które wzięły udział we wszystkich inscenizacjach historycznych organizowanych w ciągu roku w ramach projektu, a także omówiono poszczególne działania, jakie były realizowane. Omówili je Ewa Kłysz i Karol Matczak.
Zaprezentowano także powstałe podczas realizowanych inscenizacji w Murowańcu, Opatówku, Przystajni, Kosmowie oraz Stawiszynie fotografie, których autorem jest Tomasz Potemkowski. A także fotografie z inscenizacji w Przystajni autorstwa Michała Pietrzaka, mieszkańca Godzieszy Wielkich.
zdj. T. Potemkowski, Powiat Kaliski,LGD7
« POWRÓT