„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KULINARNYCH KONKURSACH

24 sierpnia, 2016

Zapraszamy do udziału w kulinarnych konkursach, w ramach “VI Festiwalu Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni”.

Stowarzyszenie “LGD7- Kraina Nocy i Dni” już po raz szósty serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach kulinarnych, w ramach organizowanego festiwalu, pn.”VI Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni”.

Festiwal odbędzie się 28 sierpnia 2016 roku, podczas Wielkopolskich Dożynek w Liskowie.

Zasady uczestnictwa w Konkursach – Regulaminy oraz karta zgłoszenia, dostępne są do pobrania poniżej. Zgłoszenia do Konkursów należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia LGD7 do dnia 29 lipca 2016 r.

Karta zgłoszeniowa

Regulamin_1_fs

Regulamin_2_fs

Regulamin_3_fs

Regulamin_4_fs

Regulamin_FS_2016

« POWRÓT