„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

05 listopada, 2021

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia na terenie gmin członkowskich naszego LGD. Udostępniona Państwu ankieta stanowi element prowadzonej ewaluacji końcowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane w badaniu informacje posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców naszego regionu.

Poniżej zamieszczono link do ankiety, którą będzie można wypełnić do dnia 15.11.2021 roku.:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=1444a562&&b=662d101acc&&c=7d12a749

 

« POWRÓT