„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Zapraszamy na REKONSTRUKCJĘ historyczną „Obozowisko powstańcze w lesie”

18 stycznia, 2023

Już 21 stycznia w tę sobotę, w MUROWAŃCU GMINA KOŹMINEK , Muzeum Historii Przemysłu wspólnie ze Stowarzyszeniem „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” – partnerem strategicznym projektu oraz  pozostałymi partnerami rozpoczyna realizację projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na REKONSTRUKCJĘ historyczną „Obozowisko powstańcze w lesie”.

– START: 21 stycznia godz. 16.00 Tama Murowaniec

– W programie: przemarsz z pochodniami, inscenizacja historyczna z początków Powstania Styczniowego, przygotowywanie broni, pożegnanie powstańców, odczytanie „Manifestu 22 stycznia CKN”, atak Rosjan na obóz powstańczy

– Na stoisku zlokalizowanym na parkingu przy tamie, każdy będzie mógł własnoręcznie zakorkować na pamiątkę butelkę z ostemplowanym i podpisanym przez siebie Manifestem CKN, na zabytkowej korkownicy ze zbiorów Muzeum

– Na wszystkich uczestników będą czekać pamiątkowe pocztówki

– Każdy otrzyma specjalny Paszport Emisariusza Rządu Narodowego, do którego będzie zbierać pieczątki z każdej rekonstrukcji. Rekonstrukcji będzie w tym roku 5. Dla tych, którzy zbiorą wszystkie pieczątki  w Paszporcie, przygotowaliśmy specjalne nagrody. Wręczymy je na podsumowaniu projektu w dniu 10 listopada w Godzieszach.

Wydarzenie realizowane jest pod patronatem Honorowym Starosty Kaliskiego. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego, Gminne Centrum Kultury w Koźminku, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu.

Partnerzy medialni: Calisia.pl, Radio CENTRUM 106.4, Radio Poznań, TVP3Poznań, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.

Zadanie dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

 

« POWRÓT