„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne oraz warsztat refleksyjny

10 lutego, 2022

Zapraszamy serdecznie członków Zarządu Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni”, członków Rady, Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich naszego Stowarzyszenia na spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej perspektywy finansowej. Spotkanie odbędzie się 15 lutego br., (wtorek), o godz. 9.00, w siedzibie biura.

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzenia każdego roku ewaluacji wewnętrznej, po spotkaniu odbędzie się także warsztat refleksyjny. Warsztat przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

« POWRÓT