„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAPROSZENIE NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD7

15 maja, 2023

Zarząd Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” informuje, iż 26 maja 2023r., o godz. 11.00 w Restauracji “Zdrojowa” w Opatówku odbędzie się  sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD7.

WZC-zaproszenie

« POWRÓT