„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

ZAPROSZENIE NA WALNE SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD7

25 Czerwiec, 2019

Zarząd Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” informuje, iż 26 czerwca 2019r,. o godz. 12.00 w Restauracji Zdrojowa w Opatówku (ul. Zdrojowa 5) odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD7.

Porządek obrad WZC

« POWRÓT