„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD7

27 sierpnia, 2020

Zarząd Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni” informuje, iż 31 sierpnia br., o godz. 13.00, w Restauracji “Zdrojowa” w Opatówku odbędzie się wyborcze (uzupełniające) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD7.

Więcej informacji:

WZC-1

« POWRÓT