„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia oraz warsztat refleksyjny.

14 lutego, 2021

Zarząd Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” informuje, iż 26 lutego 2021r., o godz. 10.00 w  Godzieszach Wielkich, w  budynku „Starej Gminy” odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia LGD7.

WZC 26_02_21

 

Zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie organizuje warsztat refleksyjny. Warsztat odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia LGD7.

« POWRÓT