DOTYCZY BENEFICJENTÓW POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNIC SIERPNIOWYCH

14 Wrzesień, 2017

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni” prosi o kontakt Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, którzy zostali poszkodowani w wyniku nawałnic w dniach 11-12 sierpnia 2017 r.

Beneficjenci z Gminy Ceków-Kolonia, Koźminek, Godziesze Wielkie, Blizanów oraz Opatówek, którzy w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie, czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą poinformować o tym Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni”, Tel. 62 7637068 ,609 860 000 lub e-mail:
lgd7@wp.pl – do dnia 20 września 2017 r., do godziny 15:00.

Pismo_umów

« POWRÓT