Szkolenie dla członków Rady i pracowników biura LGD7

10 Październik, 2017

3 i 4 października br., odbyło się szkolenie wyjazdowe do Łodzi dla członków Rady oraz pracowników biura Stowarzyszenia LGD7. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia z zakresu głównych założeń PROW 2014 – 2020; cele, wskaźniki, przedsięwzięcia LSR, kryteria wyboru oraz procedury oceny i wyboru operacji.

 

« POWRÓT