Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Stowarzyszenie “LGD7-Kraina Nocy i Dni” od 2 kwietnia 2012 roku uruchomiło bezpłatną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego dla mieszkańców z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. Gmin: Blizanów, Ceków -Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, oraz Gminy i Miasta Stawiszyn.

„Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych” – to jeden z celów statutowych Stowarzyszenia. Cel ten chce realizować poprzez bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego osobom, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się, czy rehabilitacji, a których sprawność fizyczna wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Stowarzyszenie chce pomóc w ograniczeniu skutków niepełnosprawności poprzez umożliwienie im szybszego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej.

                                                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

 

Osoby zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego jak również przekazywaniem takiego sprzętu na rzecz Stowarzyszenia mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze Stowarzyszenia LGD7.

Osoby, które chcą wypożyczyć sprzęt powinny złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej: www.lgd7krainanocyidni.pl, w zakładce dokumenty do pobrania) do Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.  Po rozpatrzeniu wniosku pracownik biura umawia termin podpisania umowy użyczenia sprzętu i jego odbioru. Maksymalny termin wypożyczenia sprzętu to 6 miesięcy, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jego przedłużania.

« POWRÓT