„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

“Wzrastamy poprzez pomoc innym” Gala Wolontariatu w Opatówku

30 stycznia, 2024
“Wzrastamy poprzez pomoc innym” takie piękne słowa przyświecały GALI WOLONTARIATU w Opatówku, która była podsumowaniem w konkursie na “Wolontariusza Roku 2023 “❤️. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze działanie w sferze prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców gmin członkowskich zostało dostrzeżone, zgłoszone do tak ważnego dla nas konkursu i nagrodzone w kategorii WOLONTARIAT GRUPOWY !!! Nigdy nie robiliśmy tego dla poklasku, ale też nie będziemy udawać, że nie jest to dla nas powodem do dumy, że otrzymaliśmy takie wyjątkowe wyróżnienie.
Dziękujemy Basia Piechota za zgłoszenie oraz kapitule konkursowej za przyznanie nagrody.
Statuetkę w imieniu LGD7 odebrali Jarosław Budka Wiceprezes Zarządu oraz Karolina Mucha pracownik biura LGD7.
« POWRÓT