„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

III Wielkopolski Dzień Pszczół

14 sierpnia, 2023

W niedzielę, 13 sierpnia 2023 r., już po raz trzeci odbył się Wielkopolski Dzień Pszczół – wyjątkowe wydarzenie plenerowe organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczną imprezę, w której udział wzięło także nasze Stowarzyszenie, przeprowadzono na terenie Parku Miejskiego przy Bazylice św. Józefa w Kaliszu.

Na odwiedzających to wydarzenie czekała moc atrakcji przygotowanych przez wystawców: producentów oraz organizacji z naszego regionu: m.in. ciekawe stoiska, jarmark pszczelarski, pokazy bartnictwa, pasieka edukacyjna, pokazy wirowania miodu, słodkie kulinaria z miodem, pokaz rękodzieła ludowego oraz pokaz wyplatania kószki. Były także liczne atrakcje i animacje dla dzieci i młodzieży z miodem w roli głównej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również dostępne na naszym stoisku produkty lokalne – miody i napoje regionalne, a także gadżety i wydane przez Stowarzyszenie publikacje.

Podczas wydarzenia można było także wesprzeć zbiórkę na rzecz naszej koleżanki Moniki Jaśkiewicz. Wszystkim osobom, które włączyły się do tej akcji pięknie dziękujemy !

Składamy też serdeczne podziękowania pracownikom Starostwa Powiatowego w Kaliszu za pomoc w organizacji oraz prowadzeniu zbiórki, a także członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Michałowie Drugim za przygotowanie produktów udostępnionych do degustacji odwiedzającym wydarzenie.

 

                        

« POWRÓT