„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

KOLEJNY SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW Z TERENU LGD7

Po raz kolejny sprzęt rehabilitacyjny dla mieszkańców powiatu kaliskiego przywieźli z Niemiec przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie w gminie Lisków wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD7 – Kraina Nocy i Dni oraz Stowarzyszeniem Razem Dla Powiatu. Sprzęt pozyskano dzięki wieloletniej współpracy ZAZ-u w Swobodzie z niemieckim partnerem  a stowarzyszeniem ”Lebenshilfe Braunschweig”. Nieodpłatny sprzęt zbierali dla nas pracownicy domów spokojnej starości i domów seniora z Königslutter am Elm, Wolfenbüttel oraz Schließstedt . Z naszej strony odwdzięczyliśmy się słodyczami z Grupy Colian oraz albumami i materiałami promocyjnymi LGD7-Kraina Nocy i Dni. Pozyskaliśmy min. 2 łóżka rehabilitacyjne, 12 wózków inwalidzkich, 4 specjalistyczne wózki dla osób leżących, 32 chodziki, balkoniki, kule, laski. Niespodzianką jest prawie nowy walizkowy koncentrator tlenu KROBER O2. Jest to gotowy zestaw do tlenoterapii.

Wyposażony w regulator przepływu tlenu z nawilżaczem oraz monitor dawkowania. Jest podłączony z koncentratorem przewodem tlenowym o długości 4 metrów, umożliwiającym tym samym osobie korzystającej z tlenoterapii, swobodne poruszanie się po pomieszczeniach.

Wszystkie sprzęty zostaną odnowione przez pracowników ZAZ Swoboda i po nadaniu numerów ewidencyjnych udostępnione nieodpłatnie mieszkańcom powiatu kaliskiego. Ta cenna i jakże potrzebna inicjatywa nie mogła by się odbyć bez współpracy następujących osób i stowarzyszeń: Karol Matczak kierownik ZAZ Swoboda, Jarek Budka- wiceprezes zarządu LGD7-kraina nocy i Dni oraz Piotr Kobierski Stowarzyszenie Razem Dla Powiatu.

Bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny może wypożyczyć każda potrzebująca, niepełnosprawna osoba. Dysponuje nim Stowarzyszenie LGD7 – Kraina Nocy i Dni. Na stronie internetowej Stowarzyszenia można pobrać wszystkie wymagane dokumenty.

Karol Matczak

« POWRÓT