„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KOLEJNY SPRZĘT REHABILITACYJNY POZYSKANY DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD7

25 lipca, 2016

W lipcu br. pozyskaliśmy kolejny sprzęt do bezpłatnej wypożyczalni LGD7 w postaci 8 łóżek rehabilitacyjnych. Serdecznie dziękujemy firmie „Spedycja i Transport ACROPOL” (www.acropol.pl) za bezpłatne przywiezienie łóżek z Niemiec do siedziby biura LGD7.

Bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny może wypożyczyć każda potrzebująca, niepełnosprawna osoba. Wniosek o wypożyczenie sprzętu dostępny jest na stronie, w zakładce: dokumenty do pobrania.

« POWRÓT