„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR

02 września, 2022

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR!

Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru działania LGD, tj. Gmin: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, Opatówek, Żelazków, Gminy i Miasta Stawiszyn do włączenia się w konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2020
z perspektywą do 2023 roku. Zmiany wprowadzane do treści dokumentu związane są z uporządkowaniem wskaźników
w Planie Działania oraz zagospodarowaniem oszczędności powstałych w Budżecie LSR po ostatnich przeprowadzonych naborach wniosków w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w sposób umożliwiający ogłoszenie dodatkowego naboru w ramach LSR w zakresie Poddziałania 1.1.1.

Konsultacje społeczne LSR będą prowadzone od dnia 2.09.2022 r. od godz. 15.00 do 6.09.2022 r. do godz. 11.00:

  • za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek, od dnia 2.09.2022 r. od godz. 15.00 do 6.09.2022 r. do godz. 11.00;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej od dnia 2.09.2022 r. od godz. 15.00 do 6.09.2022 r. do godz. 11.00; formularze zgłaszanych uwag zatytułowane: KONSULTACJE SPOŁECZNE prosimy przesyłać na adres e-mail: lgd7krainanocyidni-projekty@wp.pl;
  • uwagi zgłoszone po terminie lub na inny adres e-mail nie będą brane po uwagę;
  • uwagi mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁASZANYCH UWAG.

Konsultowany dokument dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „LGD7- Kraina Nocy i Dni” oraz w biurze LGD7. Proponowane zmiany zostały oznaczone kolorową czcionką.

LSR 2014-2020 w. 23 zm. 09.2022 projekt do konsultacji

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

« POWRÓT