„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Warsztaty z szydełkowania

16 kwietnia, 2024
W dniach 11-13.04 w biurze naszego Stowarzyszenia “LGD7-Kraina Nocy i Dni” odbywały się warsztaty z szydełkowania toreb, prowadzone przez świetnego instruktora: Panią Monikę z Małe Hobbitowo – Little Hobbit Village, która pokazała jak dziergać, jak wygląda pierwszy etap, opowiedziała o rodzajach ściegów, sznurków, szydełek itd. i dalej poprowadziła przez cały proces powstawania torby.
Wydarzenie to jest ostatnim epizodem związanym z kończącym się już projektem współpracy pn. “Dziedzictwo Centralnej Polski” w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020”.
Dziękujemy wszystkim uczestniczkom za mile spędzony czas, przy okazji nabycia nowych umiejętności.
Zapewne wzrośnie liczba miłośniczek szydełkowania wśród mieszkanek naszego regionu 🙂
Efekty na zdjęciach 👇
« POWRÓT