„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarze Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”.

WAŻNA INFORMACJA – ZMIANA SIEDZIBY BIURA LGD7

07 Luty, 2019

Zapraszamy Państwa do nowej siedziby biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Obecnie siedziba biura znajduje się w Opatówku, ul. Kościelna 2. Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian. Nieaktywny jest jedynie numer telefonu stacjonarnego. Uprzejmie prosimy o uwzględnieniu powyższych zmian w kierowaniu korespondencji na nowy adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

Ul. Kościelna 2,

62-860 Opatówek

« POWRÓT