„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na obszarz e Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”,
Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowana jest w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) i realizuje następujące cele:
* Cel 1: Aktywna społeczność w Krainie Nocy i Dni
* Cel 2: Poprawa jakości oferty usługowej i spędzania czasu wolnego
oraz przypisane do nich wskaźniki rezultatu

Wystawa i podsumowanie projektu w Godzieszach Wielkich

06 listopada, 2023

Razem z Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku zapraszamy na 10 listopada (piątek) godz. 12.00, do Szkoły Podstawowej w Godzieszach Wielkich (ul. Kordeckiego 8) na podsumowanie projektu „A mundury ich były szaraczkowe. Śladami Powstania Styczniowego w powiecie kaliskim”.

Muzeum wraz z partnerami, w tym także z LGD7, realizowało w tym roku ten projekt edukacyjno – wystawienniczy, włączając mieszkańców powiatu kaliskiego w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego poprzez organizację inicjatyw upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia, które wpisały się w historię Powstania w powiecie kaliskim. Na projekt złożyły się cztery działania: wystawa czasowa w siedzibie Muzeum Historii Przemysłu, konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Kalisza i powiatu kaliskiego, pięć rekonstrukcji historycznych: w Murowańcu (21 stycznia), Opatówku (27 maja), Przystajni (1 lipca), Kosmowie (9 września) oraz w Stawiszynie (8 października).

Piątkowe podsumowanie w Godzieszach Wielkich będzie okazją do przypomnienia wszystkich działań poprzez prezentację jednodniowej wystawy: „Śladami Powstańców Styczniowych”. Będzie można na niej zobaczyć stroje damskie z okresu Żałoby Narodowej oraz mundury powstańcze, używane w trakcie rekonstrukcji. Obrazy rekonstruowanych wydarzeń i postaci przywoła 25 fotografii z rekonstrukcji, wykonanych przez Tomasza Potemkowskiego.

Zgodnie z zapowiedziami, o godz. 12.30 nastąpi wręczenie nagród osobom, które posiadają Paszport Emisariusza Rządu z wszystkimi pięcioma stemplami z kolejnych rekonstrukcji.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala.

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie LGD7 „Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu, III LO im. M. Kopernika w Kaliszu, Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego oraz Gminne Centrum Kultury w Koźminku.

Patronat medialny: Radio Centrum Kalisz, TVP Poznań, Radio Poznań, Calisia.pl, Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej,.

 

« POWRÓT